Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie (35.361)

- 35361

Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 30 juni 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman