Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)

-
T02770

Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om de reclames van illegale aanbieders terug te dringen (33.996)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 17 juni 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren