Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (35.422)

-
35422

Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Ester). De leden van de GroenLinks-fractie (Ganzevoort) sluiten zich aan bij de vragen van de PvdA. De commissie streeft zo mogelijk naar plenaire afhandeling van dit wetsvoorstel voor het zomerreces.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman