Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterken positie mbo-studenten (35.252)

- 35252

Wet versterken positie mbo-studenten

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman