Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 juni 2020
1.
35173

Wijziging van de Embryowet

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 30 juni 2020 in stemming te brengen.

2.
Gegevensgebruik in de zorg

Verslag schriftelijk overleg (25295 / 27529, B)

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren), mede namens de fracties van GroenLinks, SP en SGP.

3.
Actieve donorregistratie (communicatieplan en implementatie)

Brief van de minister voor MZS van 11 juni 2020 in reactie op brieven van de commissie (verslag schriftelijk overleg; 33506, AL))

De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brieven van 11 juni jl.(33506, AL) en 15 juni jl. (33506, AM).

4.
Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet

Brief van de minister voor MZS van 15 juni 2020 (33506, AM)

De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brieven van 15 juni jl. (33506, AM) en 11 juni jl. (33506, AL). Toezeggingen T02589 en T02595 worden niet aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer