Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
35173

Wijziging van de Embryowet

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 30 juni 2020 in stemming te brengen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer