Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Splitsing gemeente Haaren (35.345)

- 35345

Splitsing gemeente Haaren

Inbreng voor het verslag wordt uiterlijk woensdag 1 juli 2020 geleverd. Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 3 juli 2020, 16:00 uur, acht de meerderheid van de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 7 juli 2020, inclusief eventuele stemmingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman