Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Vos (PvdA) c.s. over de reactie van de regering op overgebleven adviezen en de uitwerkingen van eerder overgenomen adviezen (34.430, R)

-
Rondvraag

De commissie besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen over de uitvoering van de motie-Vos c.s. (34430, R) over de reactie op de overgebleven adviezen van de Staatscommissie parlementair stelsel.

De commissie bespreekt de deskundigenbijeenkomst van eerder die dag over de Wet digitale overheid na. Op 7 juli 2020 wordt de procedure besproken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman