Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verlenging wet (35.424) (T02845)

-
Toezegging T02845

Toezegging Verlenging wet (35.424)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 juni 2020 inzake Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (35424, F) besluit de commissie op 7 juli 2020 gelegenheid voor inbreng voor schriftelijk overleg te geven. Toezegging T02845 wordt als deels voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman