Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij (35.347) (T02825)

- Toezegging T02825 - Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 18 juni 2020 (35347, O)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt gezamenlijk geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Gerkens) en de Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissie besluit de toezegging T02825 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer