Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met Covid-19 (35.460)

-
35460

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer