Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Toezegging T02442 - Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

Brief van de minister van BZK van 4 mei 2020 in reactie op de brief van 13 november 2019 (Verslag nader schriftelijk overleg (34986/33118, AF)) en brief van de minister van BZK van 24 juni 2020 (33118, BF)

De commissies besluiten de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 8 september 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer