Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie (35.361)

- 35361

Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Vos) en PVV (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman