Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen (35.492)

-
35 492

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sent).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren