Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XVII)

-
35450 XVII

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk