Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2020 (voorjaarsnota) (35.450 C)

-
35450 C

Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2020 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman