Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verlenging wet (35.424) (T02845)

-
Toezegging T02845

Toezegging Verlenging wet (35.424)

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK van 25 juni 2020 inzake Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole) en PvdD (Nicolaï).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman