Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (35.449 (R2147))

-
35449

Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer