Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)

-
T02915

Toezegging De minister van J&V te verzoeken om de uitwerking van het plan van aanpak ondermijning op lokaal niveau voor de zomer ook met de Eerste Kamer te delen (35.245)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 12 mei 2020 (34997, S) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren