Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)

- T02920

Toezegging Informeren over uitgangspunten vervolgstappen in crisis (35.433)

De commissie besluit de brief van 22 mei 2020 van de ministers van EZK, Financiën en SZW en de staatssecretarissen van EZK, Financiën en SZW over het “Noodpakket 2.0” (35420, G) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren