Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020 (voorjaarsnota) (35.450 IX)

-
35450 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel (hedenavond) af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren