Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

-
35468, C

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van de Tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van de Staatssecretaris voor Financiën - Toeslagen en Douane van 2 juli 2020 (35468, C) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren