Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35.485)

-
35485

Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake steunmaatregelen voor gemeenten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel (hedenavond) af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren