Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (35.491)

-
35490

Eerste incidentele suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2020 inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

-
35491

Tweede incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer