Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken, Kuik, Van Wijngaarden, Bikker en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35.079)

-
35079

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 september 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren