Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet straffen en beschermen (35.122)

-
35122, G

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de tweede voortgangsbrief visie "Recht doen, kansen bieden"; Wet straffen en beschermen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer het algemeen overleg inzake gevangeniswezen heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer, waarbij de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 juni 2020, betrokken wordt. Dit overleg vindt plaats op een nog nader te bepalen datum.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren