Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19 (35.464)

-
35464

Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman