Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XV)

-
35450 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel (hedenavond) af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren