Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Mededelingen en informatie

Het lid Nooren (PvdA) informeert naar de stand van zaken van het initiatiefvoorstel houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34522). Dit wetsvoorstel valt niet onder de beleidslijn van het College van Senioren t.a.v. wetsvoorstellen die tijdens de plenaire behandeling zijn aangehouden (34775, AC).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer