Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.493)

-
35493

Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 7 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer