Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet publieke gezondheid (31.316)

-
Planning wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Brief van de minister van VWS, mede namens de ministers van J&V en BZK, van 30 juni 2020 (25295, E)

De commissies besluiten dit onderwerp te betrekken bij de bespreking van de COVID-19-maatregelen op 8 september 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer