Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)

-
35538

Verslag; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies bespreken de brief van de minister van VWS van 19 augustus 2020 (25295/27529, G) met het verzoek om het wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538) spoedig te behandelen. De commissies verzoeken om een technische briefing door het ministerie van VWS op 8 september 2020, voorafgaand aan de procedurevergadering (ervan uitgaande dat het wetsvoorstel de Kamer tijdig bereikt).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer