Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen (35.409)

-
Toezegging T02940: Onderzoek investeringsruimte woningbouwcorporaties

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek naar de bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties (35431 / 35409, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02940 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman