Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verkiezingen (35.165)

-
35165, B en C

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verkiezingen met inachtneming van COVID-19; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen; Verkiezingen

De commissie besluit het voorstel voor de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 af te wachten en de geagendeerde brieven (35165, B en C) bij de behandeling daarvan te betrekken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman