Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390)

-
Technische briefing Gaswinning Groningen

De commissie bespreekt de opzet en inventariseert onderwerpen voor de technische briefing van het ministerie van EZK inzake Gaswinning Groningen die op 13 oktober 2020 staat gepland.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer