Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Uitvoering motie-Nooren (34986, AA)

Brief van de minister van BZK van 24 juni 2020 in reactie op de brief van 11 juni 2020 (verslag schriftelijk overleg (33118, BF))

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 24 juni 2020 de motie als niet uitgevoerd te beschouwen.

-
Toezegging T02877 - Uitvoeringsagenda VTH aan Kamer aanbieden, inclusief informatie over financiële aspecten

Brief van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2020 (35054 / 34864, K)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en SP (Janssen). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Nooren) en PvdD (Nicolaï) leveren gezamenlijk inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer