Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid (34.986, AA, was letter X)

- Uitvoering motie-Nooren (34986, AA)

Brief van de minister van BZK van 24 juni 2020 in reactie op de brief van 11 juni 2020 (verslag schriftelijk overleg (33118, BF))

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 24 juni 2020 de motie als niet uitgevoerd te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer