Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986 / 33118 / 35000 VII, L))

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 22 september 2020, wanneer ook de reactie van de minister van BZK, d.d. 7 september 2020, op het toezeggingenrappel van juli 2020 inzake omgevingsrechtelijke onderwerpen wordt besproken.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer