Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV)

-
35.300 IV / CXIX, M

Brief van de staatssecretaris van SZW inzake de Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2020; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie besluit toezeggingen T02659 en T02784 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 juni 2021. De commissie besluit voorts de tweede voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (35300 IV / CXIX, M) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman