Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit de procedure aan te houden totdat het door de minister aangekondigde wetsvoorstel tot herstel van wetstechnische onvolkomenheden de Eerste Kamer heeft bereikt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman