Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie (35.361)

- 35361

Wijzing Mediawet 2008 inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 22 september 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman