Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)

-
35538

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 september 2020, middels een e-mailprocedure. De commissies bespreken op 22 september 2020 de nadere procedure, ervan uitgaande dat de memorie van antwoord de Kamer uiterlijk vrijdag 18 september 2020 bereikt.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer