Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)

-
35538

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Inbreng voor het voorlopig verslag is via e-mail geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), FVD (Van Pareren), CDA (Prins), GroenLinks (De Boer), D66 (Bredenoord), PvdA (Nooren), PVV (Van Kesteren), SP (Gerkens), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50Plus (Baay) en SGP (Van Dijk).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer