Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)

-
Mededelingen en informatie

EU Trade Policy Review:
De commissie besluit de regering te verzoeken om de Tweede Kamerbrief van 4 september jl. inzake bovengenoemd onderwerp ook naar de Eerste Kamer te zenden en de brief vervolgens in de eerstvolgende commissievergadering te agenderen.

Brief inzake benoemingen Invest International:
De commissie besluit om eventuele vragen inzake de benoemingen bij Invest International aan te houden totdat de behandeling van het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest International in de Tweede Kamer is afgerond.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk