Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578)

-
Uitvoering moties-Kox c.s.

Motie van het lid Kox c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop; Motie van het lid Kox c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie van het lid Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 september 2020 inzake gerichte huurmaatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren (35431, N). Zij wacht de behandeling van het wetsvoorstel eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35578) in de Tweede Kamer af, maar wil het t.z.t. samen met de commissie Financiƫn in een separaat traject (los van de geplande behandeling van het Belastingplan) behandelen. Daarmee sluit de commissie overigens niet uit dat het voorstel ook tijdens andere debatten ter sprake wordt gebracht. Het lid Kox (SP) merkt terzake op dat de commissie dit jaar de begroting voor BZK inhoudelijk zou kunnen behandelen, in verband met woningmarkt en huurbeleid.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman