Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200010 - Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

-
Technische briefing "Van boer tot bord"-strategie

De commissie besluit de technische briefing inzake de "Van boer tot bord"-strategie en de biodiversiteitsstrategie in november 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer