Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV)

-
Halfjaarlijks rappel BZK (voor zover het IWO-toezeggingen betreft)

Brief van de minister van BZK van 7 september 2020 in reactie op de brief van 16 juli 2020 (verslag schriftelijk overleg (35300 VII / 35300 IV, F))

De commissies besluiten de toezeggingen T02255, T02431, T02444, T02852, T02853, T02857, T02860, T02861, T02865, T02866, T02868, T02876, T02882, T02883, T02884, T02887, T02891, T02892, T02897, T02898, T02900 en T02901 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer