Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35.374)

-
35 374

Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 oktober 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren