Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)

- T02847

Toezegging Doorgeleiden verzoek afschrift beleidsreactie advies Adviescommissie belastingheffing van multinationals (35.430)

De commissie neemt de brief (35430, G) niet in behandeling, opdat deze uitsluitend in de commissie Financiƫn zal worden behandeld en laat de afhandeling van toezegging T02847 eveneens over aan genoemde commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren