Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)

-
35538

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies besluiten op 29 september 2020 inbreng te leveren voor het verslag. De commissies stellen voor het wetsvoorstel op 6 oktober 2020 plenair te behandelen, inclusief eventuele stemmingen, onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer uiterlijk 2 oktober 2020 bereikt.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer